Dat wat we niet weten.

En wat er overbleef was de stilte. De voorbije maanden werkten we bij HETGEVOLG met jongeren die in het Fedasil van Arendonk verbleven. Veel van deze jongeren zijn hier zonder ouders. Hun voorstelling was dan ook een luide kreet van gemis en liet ons voelen hoe het voelt als je nergens thuis bent. “Als ik […]

Hoe voelt. 

“Weet u dat ge een doodgeboren kind sneller moet aangeven dan een levend kind?”. We zitten in een observatiekamer van een universitair ziekenhuis. Mijn vrouw heeft een zwangerschapsvergiftiging. Elk uur word haar bloedt geprikt. Haar armen zijn een slagveld. Naast ons ligt een vrouw die een tweeling verwachtte . Gisteren hebben ze een dood kindje […]